Kredyty

Zdolność kredytowa – jakie czynniki mają na nią wpływ?

Jednym z najczęstszych przyczyn odmowy udzielenia kredytu hipotecznego jest brak zdolności finansowej. Oznacza to w dużym skrócie, że bankowy analityk stwierdził zbyt małe dochodu względem wysokości kredytu jaki chcemy zaciągnąć. Co wpływa więc na zdolność kredytowa i jak ją zwiększyć?

Jakie czynniki brane są pod uwagę podczas wyliczania zdolności kredytowej?

Najważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na nasza zdolność finansową, są nasze dochody. Każdy bank analizuje nie tylko wysokość naszych zarobków, ale też takie aspekty czy są one stałe i cykliczne. Najbardziej wiarygodne są wiec dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony, które pobieramy od jednego pracodawcy od dłuższego okresu czasu. Oznacza to naszą stabilną sytuację finansową i jest zapewnieniem dla banku, że będziemy w stanie spłacać raty w terminie. Równie dobrze widziane są dochody z tytułu wynajmu na przykład mieszkania i są one w podobny sposób liczone do ogólnej zdolności kredytowej. Nieco inaczej banki postępują z dochodami uzyskanymi na podstawie własnej działalności gospodarczej. W tym przypadku istnieje bowiem większe ryzyko spadku dochodów, a co za tym idzie zwiększają się szanse na problemy ze spłatami rat w terminie. W tej sytuacji analitycy bankowi mogą wymagać od nas udokumentowania dochodów z dłuższego okresu czasu.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na naszą zdolność finansowa są nasze stałe wydatki w gospodarstwie domowym. Analitycy bankowi bowiem liczą wszystkie koszty zobowiązań, które do tej pory posiadamy. Raty innych kredytów lub leasingu zmniejszają więc znacząco różnicę między dochodami, a wydatkami co zmniejsza zdolność finansową.

Analitycy bankowi analizują również ilość osób w naszym gospodarstwie domowym. Wskazania GUS ( główny urząd statystyczny ) podaje bowiem średni koszt utrzymania gospodarstwa domowego w zależności od liczby osób które go tworzą. Banki na tej podstawie szacują nasze miesięczne wydatki, które zapewniają utrzymanie naszej rodziny.

Jeżeli chcemy zwiększyć naszą zdolność finansową, należy więc powiększyć różnicę między naszymi dochodami, a wydatkami. Zmiana pracy na lepiej płatną, powinna pozytywnie wpłynąć na wielkość możliwego kredytu do zaciągnięcia. Podobny efekt uzyskamy, zmniejszając nasze wydatki poprzez spłatę zaciągniętych już kredytów lub sprzedaż leasingu samochodu.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+