Aktualności

Banki udzielają więcej kredytów hipotecznych – czy w 2024 padnie rekord?

Najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej (BIK) pokazują, że kwiecień 2024 roku przyniósł dalszy wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w Polsce. Polacy złożyli ponad 32 tysiące wniosków o kredyty hipoteczne, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z marcem i aż o 55% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Tak wysoki popyt na hipoteki obserwujemy nieprzerwanie od stycznia, co sugeruje konsekwentną odbudowę rynku mieszkaniowego po latach zawirowań spowodowanych wojną i pandemią.

Powrót do normalności na rynku mieszkaniowym

Obecny poziom popytu na kredyty mieszkaniowe można uznać za zbliżony do tego, który obserwowaliśmy przed wybuchem wojny i epidemii. To pozytywny sygnał, świadczący o powrocie rynku do normalności. Jeśli za wzrostem popytu stoją realne czynniki, takie jak wzrost wynagrodzeń, większa dostępność mieszkań na sprzedaż oraz korzystniejsze warunki kredytowania, możemy mówić o trwałej poprawie sytuacji na rynku nieruchomości lub strachem przed kolejnym programem dopłat do kredytów dla wybranych Ostateczne potwierdzenie tej tezy przyniosą jednak dopiero kolejne miesiące i napływające dane.

Organiczny wzrost popytu na kredyty bez rządowego wsparcia

Warto zaznaczyć, że obecny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe ma charakter organiczny i nie jest efektem działania rządowego programu “Bezpieczny Kredyt 2%”, który funkcjonował w drugiej połowie 2023 roku. W czasie trwania tego programu, oferującego najhojniejsze w historii Polski dopłaty do kredytów, miesięczna liczba wniosków kredytowych sięgała od 37 do 46 tysięcy, a ich wartość wynosiła od 15 do ponad 20 miliardów złotych.

Choć obecnie popyt na hipoteki jest niższy niż w szczycie działania “Bezpiecznego Kredytu 2%”, to kwota wnioskowanych w kwietniu kredytów przekroczyła 14 miliardów złotych. To zaskakująco dobry wynik, biorąc pod uwagę brak rządowego wsparcia. Czy za tym wzrostem stoją rosnące wynagrodzenia, łatwiejszy dostęp do kredytów i większa oferta mieszkań na sprzedaż? Zobaczymy wkrótce.