Aktualności

Ekologiczny kredyt dla firm z PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego

W dzisiejszych czasach ochrona środowiska zyskuje na znaczeniu, a przedsiębiorcy poszukują sposobów na obniżenie kosztów energii i ograniczenie śladu węglowego. PKO Bank Polski wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując atrakcyjne finansowanie inwestycji związanych z transformacją energetyczną. Mikro-, małe i średnie firmy, a także małe i średnie spółki o średniej kapitalizacji mogą już składać wnioski o kredyt ekologiczny z dotacjami z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Szeroki zakres inwestycji objętych wsparciem w ramach kredytu ekologicznego

Kredyt ekologiczny z dotacją może być przeznaczony na różnorodne inwestycje, które przyczynią się do obniżenia zużycia energii w firmie. Wśród nich znajdują się między innymi termomodernizacja, modernizacja infrastruktury technicznej czy inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Dodatkowo, kredyt może pokryć koszty zakupu maszyn i urządzeń, prac i materiałów budowlanych, a także wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje czy know-how. Co istotne, przed złożeniem wniosku o kredyt, firma powinna przeprowadzić audyt energetyczny planowanego projektu, którego koszty również mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Atrakcyjne dotacje pokrywające znaczną część kosztów inwestycji

Jednym z największych atutów kredytu ekologicznego oferowanego przez PKO Bank Polski jest możliwość uzyskania dofinansowania, które pokryje od 25 do 80 proc. wydatków na inwestycję. Wielkość wsparcia zależy od charakteru inwestycji, miejsca jej realizacji oraz wielkości projektu. Dotacja stanowi refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy. Dzięki temu firmy mogą znacząco obniżyć koszty realizacji inwestycji, co w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę ich konkurencyjności i ograniczenie śladu węglowego.

Wsparcie doradcze i kompleksowa obsługa w procesie ubiegania się o kredyt ekologiczny

PKO Bank Polski, jako sprawdzony partner finansowy, oferuje nie tylko atrakcyjne warunki finansowania, ale także kompleksowe wsparcie dla firm w całym procesie ubiegania się o kredyt ekologiczny. Doświadczeni doradcy banku zapewniają przedsiębiorcom niezbędne wsparcie w realizacji inwestycji, pomagając w przygotowaniu wniosków i doborze optymalnych rozwiązań. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, klient otrzymuje promesę, która stanowi zobowiązanie do udzielenia kredytu i jest załącznikiem do wniosku o finansowanie składanego do BGK. Następnie, w określonym terminie, firma powinna złożyć wniosek o dofinansowanie do BGK, a po jego przyznaniu, otrzymuje wypłatę środków z kredytu.

Podsumowanie

Kredyt ekologiczny z dotacjami BGK to doskonała okazja dla firm, które chcą zainwestować w rozwiązania przyjazne dla środowiska i obniżyć koszty energii. Dzięki atrakcyjnemu finansowaniu i kompleksowemu wsparciu ze strony PKO Banku Polskiego, przedsiębiorcy mogą z powodzeniem realizować projekty, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia śladu węglowego. Warto skorzystać z tej szansy i już dziś złożyć wniosek o kredyt ekologiczny w PKO Banku Polskim.