Aktualności

Zmiana hasła do konta PKO BP

Według podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej hasła do serwisu powinny być regularnie zmieniane przez użytkownika. Zabezpieczy to nasze dane i przede wszystkim zgromadzone na rachunku pieniądze. Jednym z popularnych banków Polaków jest PKO BP. W jaki sposób dokonać zmian haseł w tym banku?

Ustalone loginy i hasła użytkownika nie powinny być przekazywane osobom trzecim. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła do systemu automatycznie blokuje dostęp do bankowości online. Wówczas pozostaje nam skontaktować się za pośrednictwem infolinii z konsultantem PKO BP, który pomoże, po przeprowadzeniu identyfikacji, odblokować dostęp. Numery telefonów banku PKO BP to 801 307 307, +48 51 535 60 60. Oczywiście odblokować konto można także w placówkach banku. Wtedy klient otrzyma od pracownika zaklejoną kopertę z nowym hasłem do pierwszorazowego logowania. Po pierwszym użyciu należy ustanowić nowe hasło.

W jaki sposób dokonać zmiany hasła dostępowego?

Zmiana hasła nie wymaga zatwierdzenia kodem. Możemy dokonać zmiany w dowolnym czasie na hasło łatwe do zapamiętania, a trudne do odgadnięcia przez innych. Hasłowo bankowości online można zmienić po zalogowaniu do iPKO w opcji Ustawienia, zakładka “Kanały dostępu” i „zmień hasło”. Po jego powtórnym wpisaniu zostanie automatycznie zmienione. Hasło do bankowości mobilnej (tożsame z tym do serwisu online) zmienia się wraz ze zmianą hasła do bankowości internetowej.

Hasło do serwisu telefonicznego należy zmienić po zalogowaniu w serwisie. Wystukując „7” na panelu numerycznym. Po dokonaniu zmiany i powtórzeniu hasła zatwierdzamy operację „#”. Zmieniając hasło należy pamiętać przede wszystkim o zasadach bezpieczeństwa, ale i odpowiedniej konstrukcji haseł. W PKO BP wymagana jest kombinacja liter i cyfr, bez polskich znaków, ze znakiem specjalnym. Serwis telefoniczny wymaga podania od 6 do 8 cyfr. Jeśli nowe ustalone hasło nie spełnia wymogów nie zostanie przyjęte, aż do skutku. Przestrzeganie terminów zmian haseł w serwisach, zwłaszcza bankowości internetowej zabezpiecza nasze pieniądze zgromadzone na rachunku przed hakerami. Regularne zmiany uniemożliwiają rozszyfrowanie haseł, a przestrzeganie zasad bezpieczeństwa niemal eliminuje ryzyko kradzieży.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+