Kredyty

Zmiany w kredytach hipotecznych w 2017 roku

Rok 2017 przyniósł istotne zmiany na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Był to rok rekordowy pod względem liczby oraz wartości udzielonych kredytów, a także czas wprowadzenia ważnych regulacji prawnych.

Dynamika wzrostu kredytów hipotecznych

Rok 2017 był bardzo dobrym rokiem dla rynku kredytów hipotecznych. W pierwszych trzech kwartałach udzielono 145 889 kredytów na łączną kwotę 33,646 mld zł. Przewidywano, że całoroczne wyniki przekroczą 190 000 kredytów na ponad 40 mld zł. W rzeczywistości, liczba ta przekroczyła nawet 200 tysięcy kredytów o wartości 46,5 miliarda złotych. Taka dynamika wzrostu była m.in. wynikiem funkcjonującego programu „Mieszkanie dla Młodych”, który zachęcał młodych ludzi do zakupu własnego mieszkania.

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących kredytów hipotecznych

Rok 2017 przyniósł także istotne regulacje prawne. Najważniejsza z nich to Ustawa o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 r., wprowadzająca m.in. zasady i procedury zawierania umów kredytowych, prawa i obowiązki pośredników i agentów. Od 22 lipca tego samego roku obowiązywały przepisy dotyczące pośredników kredytowych, którzy musieli zarejestrować się w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zdobyć odpowiednie certyfikaty.

Ponadto, od stycznia 2017 roku obowiązywała nowa rekomendacja KNF w zakresie minimalnego wkładu własnego. Wymóg ten został podniesiony do poziomu 20% wartości nieruchomości. Jednakże niektóre banki były gotowe akceptować wkład na poziomie 10%, jeśli klient dostarczył dodatkowe zabezpieczenie.

Rola banków w kredytowaniu hipotecznym

Znaczącą rolę w krajobrazie kredytowym w 2017 roku odgrywały banki. Według danych za IV kwartał 2017 r., wartość całego portfela kredytów hipotecznych w ankietowanych bankach wynosiła 283 mld zł. Największym kredytodawcą był PKO Bank Polski z portfelem wynoszącym 101,5 mld zł.

Podsumowanie

Rok 2017 na polskim rynku kredytów hipotecznych był pełen dynamiki. Z jednej strony obserwowaliśmy wzrost liczby udzielonych kredytów, z drugiej – wprowadzenie ważnych regulacji prawnych mających wpływ na rynek. Wszystko to miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości procesu kredytowego zarówno dla kredytobiorców, jak i dla instytucji finansowych.