Kredyty

Zmiany w kredytach hipotecznych 2017

W tym roku osoby planujące zaciągnięcie kredytu hipotecznego mogą mieć utrudnione zadanie. Planowane jest bowiem wejście w życie przepisów nowej ustawy o kredycie hipotecznym, nad którą pracuje rząd. Większość zapisów ustawy jest korzystna dla kredytobiorców. Głównie chodzi o brak możliwości zaciągania zobowiązań w walucie obcej, mniej restrykcyjne działania egzekucyjne, zniesienie opłat za wcześniejszą spłatę itd. Są jednak kontrowersje wokół artykuły dotyczącego zakazu wynagradzania przez banki pośredników kredytowych, dzięki którym obecnie zawieranych jest prawie 50% umów kredytowych.

Jeśli projekt zostanie w obecnej wersji zatwierdzony, to oznaczać to będzie konieczność ponoszenia przez kredytobiorców kosztów/prowizji pośrednika (zobacz oferty pośredników na posrednicyfinansowi.pl). Do tej pory była ona im wypłacana przez banki, z pobieranej przy kredycie prowizji. Dzięki wsparciu takiego pośrednika większość formalności, a przede wszystkim wyszukanie atrakcyjnej na rynku oferty było obowiązkiem pośrednika. Teraz wiele osób będzie usiało poświęcić czas i uporać się z tym samodzielnie, albo z własnej kieszeni pokryć koszty takiej usługi. Artykuł 16 omawianej ustawy nie zabrania zapłaty względem innych, niż hipoteczne kredyty. Jednakże to większość właśnie takich wskazywała udział pośrednika. Przepis ten ma być, w opinii władzy, dostosowaniem polskiego prawa do przepisów unijnych. Zdaniem ekspertów jednak nie ma on z tym nic wspólnego. Według polityków taki zapis ma ponadto ukrócić działania nieuczciwych pośredników, dla których ważna była wysokość prowizji, a nie dobro klienta – tak było w przypadku firm ubezpieczeniowych.

Czym pogrozi? Finansiści twierdzą, że zmiany mogą mieć wpływ nie tylko na spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi, ale i wzrost kosztów takich kredytów. Mniejsze banki będą musiały otworzyć placówki w mniejszych miastach, gdzie do tej pory wykorzystywali pomoc pośredników kredytowych, co przełoży się na wzrost kosztów, które w jakiś sposób bank będzie chciał odzyskać. Jak będzie przekonamy się wkrótce.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+